ექსკურსიები

გთავაზობთ როგორც სასკოლო, ასევე სხვა სახის ჯგუფური ექსკურსიების ორგანიზებას. ექსკურსიებს ვახორციელებთ, როგორც ქვემო ქართლის რეგიონში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. 

საექსკურსიო პაკეტები შეირჩევა ინდივიდუალურად, თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად. მასში შესაძლებელია შემდეგი მომსახურებების გაერთიანება:

  • ტრანსპორტირება;
  • გიდის მომსახურება;
  • კვება;
  • მუზუემის ბილეთები.